Thursday, April 16, 2020

Black Magic 7 - Spark: 5 - PERIDOT


5 – PERIDOT
            “NO.” Mariing tanggi ng kapatid niya sa kanyang sinabi. “I can’t let you work there.” Umiiling-iling ito na para bang hindi gusto ang ideyang magtrabaho siya sa café ni Rex.
            “Two weeks lang naman.”
            “I said no and it’s final.” Ibinaba ni Timothy ang mga hawak na papel sa mesa. “When I said I wa  nt you to go out, I want you to travel, to shop, to dine and meet new friends. Hindi ko sinasabing magtrabaho ka kahit kanino.”
            “Hindi ka ba masaya na nagvo-volunteer ako? I mean he is your friend.” Naiinis na rin siya sa kapatid niya dahil sa pagtanggi nito.
            “Maraming lalaki na nagda-dine sa café, wala ako doon para bantayan ka 24/7. Paano kung ligawan ka nila? No! I can’t allow that.” Her brows twitched and she’s really itching to smack her brother to the table.
            “I won’t be swayed.”
            “Hindi mo kilala ang mga kapitbahay natin, marami sa kanila ang mga playboy. And you are very pretty, sigurado akong pag-iinteresan ka nila.” Hindi rin niya akalain na may ganitong side ang kapatid niya.
            “Natatakot kang gawin sa akin ng mga kalahi mo ang ginagawa mo sa ibang babae hindi ba kuya?” natigilan ang kapatid sa kanyang tanong. “You don’t really trust me, do you?” nagkunwari siyang nalungkot. “Do you really think I’m that stupid?” halatang natataranta na ang kapatid niya at kapag iiyak siya ay sigurado siyang hindi na ito makakatanggi sa kanya. “I know I’m weak but I’m not that stupid.”
            May natututunan din pala siya sa panonood ng mga kung anu-ano nitong mga nakaraang mga taon. Based from her brother’s character, a doting brother, he’ll definitely blame himself if she shed a tear. Ayaw niyang dumating siya sa point na ganito pero wala siyang magagawa, she needs to play dirty.
            “Siopao—ayoko na…” she heard her brother’s curse. Loud and clear. “What if you’ll get hurt?”
            “Ise-save mo naman ako hindi ba?” alam niyang malapit na niyang mapapayag ang kanyang kapatid. “And Rexon said he’ll help me overcome my fears, ako ang nagsuggest sa kanya. Ang sabi ko naiintindihan ko na kung bakit gusto mong lumabas ako sa lungga ko, you want me to see the world and experience things I won’t experience inside my room. For the first time, nagkusa ako. I volunteered myself at kapag hindi ka pumayag baka hindi na ulit mangyari ito. I will permanently locked myself inside this place--.”
            “Fine. Fine!” Techniques really works. Mahirap kumbinsihin ang kapatid niya kahit na ang pagsama niya dito sa bahay nito ay nahirapan din siya. Pero kilala nga niya ang kapatid niya, he can’t resist her. It’s his fault for spoiling her too much. “Pero sa dalawang kondisyon.”
            “What conditions?”
            “Kapag nagkasakit ka o kaya naman ay umiyak ka hindi ka na magtatrabaho sa Café ni Rex at pagkatapos ng dalawang linggo ay hindi ka na magkukulong sa kwarto mo.”
            “O-okay.” Well, she needs to do her part too.
            “Kailan ka magsisimula?”
            “Bukas.”
            “Agad? Wala man lang preparations?” tumaas ang kilay niya.
            “What preparations? Kuya, baka nakakalimutan mo na sanay ako sa mga gawaing bahay.” Wala silang katulong sa bahay, may naglilinis every Sunday but the rest of the days ay siya ang nag-aayos sa bahay nila lalo na kapag wala ito at nasa opisina. Siya rin ang naghahanda ng pagkain nilang magkapatid araw-araw. Her brother doesn’t even know how to arrange his things. He is so messy kaya nga nalulungkot na siya sa future wife nito.
            “Wala na akong magagawa basta siguraduhin mo lang na hindi ka magpapaloko sa mga kapitbahay nating mga lalaki. Kapag nalaman kong may umaaligid-aligid sa iyo ay uubusin ko ang yaman nila sa susunod na meeting.” May naiisip na naman itong masama.
            “By the way kuya, alam ko na ang daan pauwi sa atin from the center.” Ngumiti siya dito. Hindi na siya nagpahatid kay Rexon dahil gusto niyang balikan iyong daan na itinuro nito sa kanya papauwi at sobrang saya niya ng makauwi nga siya ng siya lang mag-isa. Tumayo ang kapatid niya at lumapit sa kanya. He pats her head and kissed her forehead.
            “Very good, Tiarra.” Hindi man santo ang kapatid niya pero alam niyang mahal na mahal siya nito.

            I AM not going to wear a uniform?” nasa office siya ni Rex at ino-orient siya nito ng kung ano ang kanyang dapat gawin. Napatingin siya sa hawak nito na apron na may tatag ng pangalan ng coffee shop. “But why?” lumapit ito sa kanya at isinuot ang apron.
            “There’s no need for you to wear that, this apron is enough.” Ito na rin ang nagtali sa likod niya.
            “Is it okay? I mean sa mga kasama ko?”
            “They won’t mind and they are going to assist you as well. Kapag may hindi ka alam ay huwag kang mahihiyang magtanong sa kanila. Kung hindi ka pa komportable ay pwede mo akong lapitan o kaya ay si Marquis.” Habang nagsasalita ito ay hindi niya mapigilan ang sariling hindi ito titigan. Mas lalo kasi itong gumu-gwapo sa kanyang paningin habang tumatagal, is it even possible? “And you don’t need to talk to the costumers if you don’t want to.” Tumango siya. “Kung may manghaharrass sa iyo you have all the permission to punch them in the face and make it hard, okay?” natawa siya sa huling sinabi nito. “And tell so I can kill them as well.”
            “Sure.” Napangiti nalang siya. He is really like his brother.
            “I am not joking.” Tumango lang siya. “You don’t need to take orders from the costumers, you can bring them their orders and be careful.” Sumaludo siya dito.
            “Yes, Sir.”
            Pagkatapos ng kanilang orientation ay lumabas na siya, pasado alas otso pa ng umaga. Nagbubukas ang shop ng alas siete pero sinabihan siya na pumunta doon ng alas otso o kaya naman ay alas nuwebe. Akala niya ay magsisimula na siya agad pero ilang oras pa siyang naghintay kay Rexon na matapos ito sa mga online meetings nito.
            “Ate.” Lumapit sa kanya si Marquis. “Pinalabas ka na rin ni kuya.”
            “Medyo busy kasi siya kanina, may kausap siya online kaya natagalan ang orientation.” Nagsalubong ang dalawang makakapal na kilay ng binatilyo. “Bakit?” sunod-sunod naman na umiling ang kausap.
            “Ang sabi ni kuya ay magbibigay ka lang ng orders at dapat bantayan kita laban sa mga lalaking kapitbahay natin. Kapag may nang-away sa iyo ay sabihin mol ang sa akin, binigyan na ako ng basbas ni kuya na mambugbog.” She chuckles. Magkapatid nga ang dalawa, ang pinagkaiba lang ni Rex and Marquis ay mas masayahin at hyperactive ang nakababatang lalaki.
            Nilalapitan din siya ng mga iba pang staff ng café, noong una ay medyo ilag pa siya sa mga ito. Kapag lumapit sila ay tumatango lang siya pero habang tumatagal ay gumagaan naman ang loob niya at nakakausap na niya ito ng hindi siya nabubulol. Nakiki-ate na rin ang mga ito sa kanya kagaya ni Marquis. Nalaman din niya na nagwoworking ang mga ito, marami talaga ang staff sa café pero shifting sila. May mga pang-umagang klase at may night shifts din kaya. Mas lalong lumaki ang respeto niya para kay Rexon dahil tinutulungan nito ang mga estudyante na hindi financially stable na makatapos. Bihira lang ang mga taong katulad nito.

            “THIS?” Turo niya sa pendant ng suot niyang kwentas. “A peridot.” The green stone shines as she held it for them to see. “It’s a positive energy stone, it vibrates with the energy of sunshine and will shower you with blessings and abundance.” Paliwanag niya sa mga kasama.
            Pangatlong araw na niya sa Summer Café and she wasn’t really expecting that she’ll adapt to the sudden change of environment that quickly. Nakapalagayan na rin niya ng loob ang mga staff ni Rex at hindi na siya nahihiya sa mga ito. Kapag breaktime ay nagku-kwentuhan sila, they didn’t make her feel out of place.
            “May mga meaning pala ang mga gemstones?” manghang tanong ni Arra. “Ang ganda ng design, ate.” Ngumiti siya sa dalaga.
            “Oo nga. Ate Ti, ikaw ba ang gumagawa ng mga suot mo?”
            “Uhm, I made the designs and then ipapasa ko sa workshop and my brother will make the final decision kung i-o-out na siya sa market.” Patuloy niya. Magsasalita pa sana siya nang pareho silang may narinig na tikhim. Mabilis silang napatayo at nagpunta sa kung saan-saan, napasunod siya sa mga kasama pero nahila siya ni Rexon.
            “Where are you going?”
            “Ahh, work!”
            “Come with me.” Hinila siya nito papasok sa opisina nito. His assistant, Mike waves at her. Natapos na ang meeting ng dalawa kaya siya na naman ang napag-interesan nitong hilahin sa opisina. Nalaman din niyang hindi basta-basta nakakapasok sa office ang mga tauhan nito but she can! Kahit si Marquis ay hindi pumapasok doon kapag wala ang kapatid nito. Pero siya ay hinahayaan nitong pumasok, minsan ay tinatawag siya nito para matulog. Nade-drain pa rin ang kanyang energy, sa katunayan ay mga limit ang energy niya sa isang araw. Hindi niya kaya ang straight na tatlong oras na pakikisalamuha sa iba pagkatapos ng tatlong oras ay nakakatulog siya kahit na saan. Nagigising na nga lang siya na nasa sofa ng opisina ni Rexon kaya nga buo na talaga sa isip niya na sambahin ang kabaitan ng lalaki. He is one of a kind.
            “Bakit?” umupo siya sa sofa at hinihintay ang sasabihin nito sa kanya. “I’m not yet tired.” Kakagising nga lang niya ng magsimula ang meeting nito. Siya na ang nahihiya dahil hinintay pa siya nitong magising bago simulan ang meeting with Mike. Naglakad ito papunta sa may mesa nito.
            “I’ll be gone for three to four days. Are you okay here alone?”
            “I’m not alone, kasama ko naman ang mga staff mo.” Bumalik ito sa kanya na may dalang box na kulay pink.
            “You can stay here in the office if you are sleepy or tired.” Umiling siya.
            “Okay na ako sa mga staff mo, there’s no need for special treatment.”
            “Hands.” Itinaas niya ang palad dahil iyon ang utos nito. Lumapag doon ang isang susi. “That’s the key here.”
            “Pero Rexon okay lang talaga ako kasama sila.” Ibinalik niya dito ang susi pero wala itong balak na tanggapin iyon.
            “Keep it. Ayokong doon ka sa area nila matutulog, mas secure and safe ka dito.”
            “Pero—.”
            “I insist and you don’t have a choice. Stay here during your vacant time or if you are tired and sleepy. Here.” Inilapag nito sa kanyang kandungan ang pink na box na punong-puno ng chocolates at kung anu-anong matatamis na bagay.
            “Chocolates? Gusto mo ba akong tumaba na naman?” kunot-noong tanong niya dito.
            “You can eat them in moderation and yes, gusto kitang tumaba.” Tinaasan niya ito ng kilay. “You are lighter than a feather. Hindi maganda sa babae na sobrang payat, kailangan mo ng laman.”
            “Paano mong nalaman na magaan ako?”
            “Sino ba ang nagbubuhat sa iyo kapag nakakatulog ka bigla sa labas?” Shoot! Nakalimutan niya iyon. “I want you to gain weight.” Ang weird din ng lalaking ito, kung ang iba ay gusto ang mga payat na babae siya naman ay pinapataba nito. “I want you to be healthy and you always skip your meals. Kung hindi ka paaalahanan ay hindi mo matatandaan. Simula bukas ay kasama mo na si  Marquis na kumain.”
            “Hindi na ako bata para bantayan pa.” angil niya dito.
            “I know.” Kumibot ang mga labi niya dahil gusto niyang ireklamo ito sa kuya niya, mas mahigpit pa nga ito kay Timothy, but it’s just that she doesn’t hate it. “Babantayan mo rin ang kapatid ko in return. Tuwing lunch break ay hindi rin nakakakain ang batang iyon dahil panay ang laro ng online games sa cellphone. I want you to remind him to eat on time.” Kumuha ito ng chocolate at binalatan. “Open your mouth.” Iniumang nito sa kanyang bibig ang chocolate.
            “Ako na.” kukunin na sana niya iyon pero inilayo lang iyon ng lalaki sa kanya. “Rex!”
            “Open.” Napabuntong-hininga siya at sinunod nalang ito. Bigla niyang napaisip na mas nagiging dependent na siya dito. Hindi pwede iyon, dapat ay matuto siyang kumilos ng siya lang mag-isa. They are right, she needs to have a backbone and learn to conquer her fear on her own.

            “TAPOS na ang date ninyo ni Boss?” tudyo ni Arra nang wala ng masyadong costumers. Nag-init ang kanyang pisngi sa sinabi nito.
            “What date?”
            “Ang sweet ni Boss sa iyo, Ate. Naiinggit ako. Kung sana ay magkasing-edad kami ay baka ginapang ko na siya but don’t worry he is all yours.” Mas lalong nag-init ang kanyang pisngi sa sinabi nito. “Bagay na bagay kayong dalawa.”
            “A-ano ba iyang sinasabi mo? He- he is like a brother to me, gaya ni kuya Timothy.” Arra chuckles and then sigh.
            “Na-kuyazoned agad si Boss? Kawawa naman, may his soul rest in peace.” And Arra clasps her hands in a prayer. “So, anong pinag-usapan ninyo?”
            “Tungkol lang sa pag-alis niya ng three days. He explained the reason why and gave me some instructions.” Mas lalong lumapad ang ngisi nito tapos ay yumakap sa kanya as if comforting her or something. “Ano ba ang nangyayari sa iyo?”
            “Wala, let’s go. May costumers.” Unti-unti rin na nawala ang barrier niya sa mga tao. Si Arra lang ang yumayakap sa kanya na hindi siya masyadong naiilang. She’s a girl and besides mas bata ito sa kanya ng labing isang taon at wala siyang nakababatang kapatid na babae kaya palagay ang loob niya dito. Na-appreciate niya ang sipag nito sa pag-aaral at pagtatrabaho.

TBC
PHOTO CTTO

<3 <3 <3
A/N: Now, I'm so engrossed in writing my RRL kaya kung napapansin niyo medyo late na ang uploads. Pasensya na babies, minsan lang tamaan ng gana kaya mahirap palampasin. By the way, you can re-read Black Magic 6: Heal in wattpad na.

LOVE, 
INANG

0 (mga) komento:

Post a Comment

About Me

My photo
iamyourlovelywriter is a science teacher who loves to read, write, surf the net and EAT. She also loves to travel and just write anything under the sun that fancy her. English is not her first language, she's a Bisaya by heart and loves to write romance novels in Tagalog. Her favorite part of her updates are her A/N or Author's Note. So, her blog is more on an elongated version of her a/n, p.s, and pps.
 

The House of Ink Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang