Wednesday, February 5, 2020

Black Magic 6 - Heal Love: 5 - SUTURE


5 - SUTURE


PAPASOK na sana si Xelena sa loob ng silid ni Neon nang matingnan niya ang repleksyon sa cellphone na hawak at wala sa sariling napahawak sa kanyang maiksing buhok. Hindi niya maalala kung kailan iyong huling beses na nagpaiksi siya ng buhok at kung bakit niya ginawa ang bagay na iyon ay para na rin iligtas ang kanyang sarili. Kanina habang papasok sa silid ng anak ni Xenon ay narinig niyang kausap nito si Amor ang nakatukang nurse ni Neon. Tinanong ng nurse kung ano ang gusto nito sa isang babae at sinagot naman iyon ni Xenon na gusto nito ng babaeng mahaba ang buhok. Kabaliwan man pero nagpagupit nga siya ng buhok, hindi para dito pero para narin alisin sa utak niya na mag-isip na pwede siyang magustuhan ng lalaki dahil mahaba ang kanyang buhok. Habang maaga pa ay pinutol na niya ang ideyang iyon. Yes, she did it to save herself from herself.
            Isang mahabang buntong-hininga ang kanyang ginawa bago binuksan ang pintuan ng bata, lalabas na ito ng hospital kaya kailangan din niyang magpaalam dito. Hindi naging malala ang naging lagay nito at napabuti din ang pagsama niya sa bata para gumaling ito. Nakakapagsalita na ito pero ramdam pa rin niya ang reservation nito sa ibang tao. Palaging kasama niya sa silid si Xenon at ginawa niya ang lahat para hindi lang sila magkaroon ng kahit kaunting oras na magkausap. Kapag tulog si Neon ay nagpapaalam siyang pupunta sa kanyang mga pasyente kahit na ang totoo ay nasa quarters lang siya.
            “Mommy!” napangiti siya nang marinig ang boses ni Neon. Ilang beses din niyang sinabi dito na hindi siya ang mommy nito pero ayaw pa rin nitong tumigil sa pagtawag sa kanya ng ganoon. Ang ikinainis lang niya ay hindi ito sinasaway ni Xenon. Napatingin siya sa gwapo at bibong bata nang mapansin na hindi lang si Xenon ang nandoon sa silid, may isang matangkad at gwapong lalaki din doon.
            “Good morning, Doctor Rosal.” Bati ng bagong mukha. Lumapit siya dito pero binuhat muna niya si Neon na unang sumalubong sa kanya, wala na ang IV sa braso nito kaya malaya na itong nakakalakad. “I’m Doctor Uy, I’m Neon’s doctor.” Na-mention na rin ni Xenon sa kanya ang tungkol sa kaharap.
            Tinanggap niya ang pakikipagkamay nito. “It’s nice to finally meet you Doctor Uy.” Napansin niya ang kakaibang ngiti sa labi ng kaharap.
            “Well, Xenon didn’t mention that you’re really beautiful.” Sanay na siyang naririnig ang bagay na iyon, iyong iba ay out of courtesy lang at minsan naman ay biru-biruan lang din kaya hindi na siya na-o-off guard kapag may pumupuri sa kanya. Pakiramdam kasi niya ay normal lang siya, kung maganda siya malamang ay hindi siya paulit-ulit na binasted ni Xenon dati.
            “I think that’s not worth mentioning for.” Aniya dito at mukhang ito ang nagulat sa kanyang naging pagsagot. Most women will get flustered when they were praised by a handsome guy like this one, but she’s not one of those women.
            “Mommy, short hair.” Narinig niyang wika ni Neon. Ginulo niya ang buhok ni Neon at ngumiti.
            “It’s very hot now that’s why mommy got her hair cut.”
            Hinalikan siya sa pisngi ng bata. “Mommy is beautiful.”
            “I see.” Narinig niyang wika ni Doctor Uy. “I see want you mean by Neon is improving, Xenon.” Napasulyap siya sa tatay ng batang karga niya. Walang mababatid na reaksyon sa mukha nito habang nakatingin sa kanya.
            “He is doing well lately, nakikipag-usap na rin siya sa akin pero hindi siya nakikipag-usap sa ibang babae kahit na sa ibang babaeng nurses.”
            Tumango-tango ang doktor at seryosong napatitig sa batang abala sa paglalaro sa maiksing buhok at paghalik sa kanyang pisngi. Napansin din niyang masyadong clingy si Neon sa kanya pero kapag sinasabihan naman niya na kailangan niyang umalis para sa work ay hindi naman ito umiiyak.
            “Kailangan pa rin ng time para maka-adapt ng tuluyan sa ibang tao si Neon and Doctor Rosal, I know this is too much but we still need your help with Neon’s case. There will be a weekly treatment for him and can you two bring him to my clinic? Sa tingin ko kasi ang isa sa naging dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong improvement ang bata ay dahil pakiramdam niya ay nagkaroon siya ng kompletong pamilya. He saw a mother figure in you.”
            Mother figure? Hinaplos niya ang likod ng bata. Naiintindihan niya ang gustong mangyari ni Doctor Uy, the child needs a family.
            “I’ll cooperate.”
            Ngumiti sa kanya ang doctor. “I’m glad to hear that, I’ll be meeting you again next week for Neon’s treatment. Xenon knows where my clinic.” Tumango siya
            “How long will it take? I mean the treatment.”
            “We can’t tell yet but if you are always with him then it would be better for the child.” Bumaling ito kay Xenon. “Nakausap ko na si Xenon sa pwede niyong gawin para sa bata, he will explain everything to you.” Napasulyap ito sa suot nitong wristwatch. “May kailangan pa akong puntahan na pasyente, sumaglit lang ako dito dahil gusto kitang makilala.” Pagkatapos magpaalam ni Doctor Uy ay tila nagkaroon ng malamig na atmosphere sa pagitan nila maliban kay Neon na abala pa rin sa buhok at pisngi niya.
            “You cut your hair.” It wasn’t a question but it feels like he demands for an answer. He still looks calm as ever and she really hates looking at his calm demeanor dahil hindi niya magawang magsungit dito.
            “I normally cut my hair short.” She lied, he wouldn’t know dahil kamakailan lang sila muling nagkita. “Mas madali sa akin na magprepare para sa mga operasyon kapag maiksi ang buhok ko.” She answered. Ibinaba niya sa gurney si Neon at hindi napansin na nasa likod na pala niya si Xenon. Napaigtad siya nang maramdaman ang pagtama ng kung anong bagay sa kanyang leeg kaya mabilis siyang napatalon at napalayo sa lalaki. Bakas sa kanyang mukha ang gulat sa ginawa nito.
            Nagkibit-balikat si Xenon habang nakatingin sa kanya na para bang wala itong ginawang kasumpa-sumpa. He looks so amuse and chill at the same time, if she can only wipe that look on his face. Naiinis siya isipin na baka sa utak nito ay iniisip nitong madali lang siya nitong mapaikot sa mga palad nito kapag gusto nito. Karma is really a bitch.
            “Mommy, what happened?” takang tanong ni Neon na nagtataka kung bakit lumayo siya sa dalawa.
            “No-nothing.” She huffed. Wala naman talagang nangyari, right? Masyado lang siyang nag-o-over react sa mga bagay-bagay. “Uuwi na kayo, hindi ko kayo maihahatid I still have work.” Kaharap niya si Neon pero para sa ama nito ang kanyang naging tanong.
            “No worries nakausap ko na rin si Neon tungkol diyan--.”
            “Kuya, I’m here to fetch you and Neo—ate Xelena?!”
            “Radon.” Mabilis niyang nilapitan ang bagong dating at yumakap dito. “Ang laki mo na.” nakababataang kapatid ni Xenon si Rad, malaki ang gap ng magkapatid at noong panahon na sobrang adik pa siya sa lalaki ay sampung taong gulang pa si Rad but now he looks so handsome. Parang nakikita niya ang batang Xenon sa bagong dating. “You look really handsome now and you are taller than me too.”
            Na-attached siya sa bata dahil ito ang kakutsaba niya sa mga kabaliwan niya dati, kapag hindi tinatanggap ni Xenon ang mga ginagawa niyang pagkain at pastries ay ito ang nakinabang. Habang nakatitig kay Rad ay hindi siya nagsisi na napakain niya ito dati.
            “I missed you ate Xelena, bigla ka nalang nawala at hindi na nagpakita. I missed your food and your pastries, I will never forget it.” Ngumisi siya dito. By now, Rad is already eighteen and probably in college based from his uniform. “MAtanda na ako at pwede na kitang pakasalan—what the heck Kuya!” reklamo nito ng ibato ni Xenon ang bag na may lamang gamit ni Neon.
            “Bring that.” Nakangiting utos ni Xenon sa kapatid nito but that smile doesn’t look pleasant at all. Habang nakakasama niya ng malapitan si Xenon ay may nadiscover siya sa lalaki, palagi itong nakangiti pero may iba-ibang meaning ang paraan ng pagngiti nito. Katulad nalang ngayon, his smile is telling them that he is pissed at something. “Let’s go home.”
            “Mommy, buhat.” Binuhat niya si Neon, ihahatid niya ang mga ito hanggang sa labas ng hospital. “Uwi tayo?”
            “Yes, uuwi na kayo.”
            “Not sama?”
            “I still have work.” Binalingan niya si Xenon dahil akala niya ay nasabihan na nito ang bata na hindi siya sasama sa pag-uwi. “Xenon?”
            “I forgot.” Pinaningkitan niya ito ng mata.
            “But you said—nevermind.” Mas mabuting si Neon nalang ang kausapin niya keysa sa tatay nitong paiba-iba ang takbo ng isip. “Neon, mommy still needs to work. She needs to save people’s lives so I can’t go home with you now but once mommy is done with work she will call you.”
            “Okay, call mommy.” Ginulo niya ang buhok nito dahil alam niyang naiintindihan siya ng bata. Pagkatapos kausapin ang bata ay inihatid na niya ang mga ito sa labas ng hospital pero bago pa makaalis ang mga ito ay kinausap muna niya si Xenon.
            “Naiintindihan ko ang gustong sabihin ni Doc Uy kanina pero alam mo naman na hindi ko pwedeng makasama ang anak mg twenty four-seven. Kapag gusto ni Xenon na makausap ako, please allow him to call me. Hindi rin ako pupunta sa bahay mo-.”
            “Why? You are always welcome in our home.”
            Umiling siya. “You should know the reason by now, hinding-hind ako tatapak sa bahay mo kahit kailan. Pwede mong ihatid si Neon sa bahay ni Xylee during my day off, he’s always welcome there.” She bowed her head. “Sorry and be careful on your way home.” Nag-wave siya kay Neon bago siya pumasok sa loob ng hospital.

            “STOP IT.” Inis na puna niya sa mga kapitbahay na naging kaibigan na rin niya dahil kay Xylee. They are having a bridal shower for her twin sister dahil malapit na ang kasal nito at iyon din ang unang pagkakataon na nakita siya ng mga ito ma maiksi ang buhok.
            “Bagay sa iyo Xelena ang hair mo and it even makes you look sexier.” Komento ni  Pamela. “Magkaka-jowa ka na rin sooner or later.”
            Nagsalubong ang kanyang kilay. “Anong kinalaman sa buhok ko at sa pagkakaroon ng boyfriend?”
            “Your hair just made you look very alluring, maraming lalaki na may fetish sa magagandang leeg and you have one.” Bigla siyang conscious sa sinabi nito. Dahil iyon ang unang pagkakataon na nagpaputol siya ng buhok ay hindi niya alam kung paano iyon dalhin but surprisingly nagustuhan niya ang style na iyon dahil hindi na siya nahihirapan na itali iyon lalo na kapag may emergency.
            “Huwag niyo ng lasunin ang utak ni Xelena, may nagma-may-ari na diyan.” Tinaasan niya ng kilay si Yumi. “Narinig ko lang na inaangkin ka ng mommy ni Neon.”
            “Neon? Iyong anak ni Xenon?” dugtong ni Vanessa.
            “Oh wow, hindi mo naman sinabi na nabingwit mo na pala ang puso ng batang iyon.” Bumungisngis si Czarina. “Seriously, umiyak nga iyon ng nagtangka akong kargahin siya. Hindi marunong pumili ng magaganda ang batang iyon.”
            “Come on, Czarina. Alam mong wala kang affinity sa maliliit na mga bata.” Isang senior high school Math teacher si Czarina sa isang malapit na public school. “Baka nga estudyante mo ang maging ka-future mo.” Natatawang sabi ni Bless.
            “Excuse me, don’t say bad things. Iyang bibig mo Bless talaga.”
            “Baka naman iyong bagong professor na kaibigan ni Howard?” Natuwa siya dahil si Czarina na ang naging center of attention ng kanilang usapan.
            “May asawa na iyon, bakit ba ako ang nagiging center of attention dito hindi ba dapat si Xelena dahil maliwanag na ang future niya.”
            “I don’t have that maliwanag na future na pinagsasabi mo and this is my twin sister’s bridal shower huwag ako ang i-hot seat niyo.”
            “But twinny, mas type namin na pag-usapan ang love life mo.” Ngumisi si  Xylee na nakabalik na mula sa banyo. “So, anong development ninyo ni Xenon?”
            Kumunot ang kanyang noo. “Huwag kayong tsismosa at huwag kayong gumawa-gawa ng estorya dahil walang nangyari, nangyayari at mangyayari. To tell you everyone the truth I am helping Neon to recover from his trauma at walang kinalaman doon ang Tatay nito.” She defended herself.
            “Bagay kaya kayo ni Xenon.” Kung noon niya narinig ang sinabi ni Yumi ay baka ipag-party niya ito pero ngayon ay hindi na kilig ang kanyang nararamdaman kundi ay bigat sa kalooban.
            “Wala naming asawa si Xenon and he is really good looking not to mention successful too. Kayang-kaya ka niyang buhayin kapag tinamad ka na sa pagdodoctor.” Inirapan lang niya si Pamela.
            “And I don’t really care about that, ang gusto ko lang ay gumaling si Neon.”
            “Tigilan niyo na si Xelena dahil baka mag-walk out iyan at hayaan niyo na ang tadhana ang gumawa ng paraan. Kung sila ay sila ang magkakatuluyan at kung hindi let’s be happy for them.” Relief ang naramdaman niya sa pagtatanggol sa kanya ni Vanessa. Kung may dala lang siguro siyang sutures ngayon ay kanina pa niya tinahi ang bibig ng mga kasama. She hates it when she’s the center of attention but she hates it more when she’s being link to Xenon. Nananahimik na ang tao at dapat hindi na inaabala pa.

            HELLO?” Groggy na sinagot niya ang cellphone na tumunog pero pawing  toot… toot… toot… lang ang kanyang narinig. Inaantok na ibinaba niya iyon nang marinig ang malakas na pagtawag ng kanyang ina sa kanyang pangalan.
            “Xelena! Gising!” may pagkataranta sa boses ng ina kaya napilitan siyang maggising.
            “Bakit Nay? What happened?” her doctor instinct kicked in.
            “Tumawag si Neon, umiiyak.” Napatayo siya ng kasing bilis ng kidlat sa sinabi ng ina. Kinuha niya ang kanyang cellphone at number ni Xenon ang nakatatak doon, ibig sabihin ay si Neon ang tumawga sa kanya.
            “Anong nangyari?”
            “Puntahan mo muna sa kanila ang mag-ama, baka ano na ang nangyari sa dalawang iyon doon.” Iyon sana ang gagawin niya pero agad din na natigilan.
            “I’m going to call Doctor Enriquez.” Tukoy niya sa isa pang kapitbahay na doctor, may clinic ito sa loob ng subdivision.
            “Bakit hindi nalang ikaw ang pumunta? Dalian mo, baka emergency na iyon.”
            “Pero Nanay ayokong pumunta sa bahay ni  Xenon, I promised not to.”
            “Iniisip mo pa iyang promise na iyan, hindi mo ba naiisip na baka may masama ng nangyari sa dalawang iyon doon?” mabigat sa loob niya na sundin ang utos ng kanyang ina pero tama ito, hindi tatawag sa landline si Neon kung walang emergency. “Puntahan mo na.”
            “Si-sige.”
            Hindi malawak ang kanyang imagination sa katunayan ay limited lang iyon pero habang nagdadrive papunta sa bahay ng mag-ama ay kung anu-anong masasamang eksena ang pumasok sa kanyang utak. Dinig na dinig din niya ang malakas na tibok ng kanyang puso at punong-puno iyon ng pag-aalala.

TBC
PHOTO CTTO
<3 <3 <3
A/N: Alam niyo iyong moment na hindi mo alam ang gagawin mo, as in, iyong hirap ka na ngang mag-isip ng isang possible title sa Thesis (sa graduate school) tapos hihingan ka pa nila ng three-TATLO! Three titles with concept / proposal in a span of one to two weeks. Mas mabilis mong maibigay ang tatlo ay mas mabilis kang makakakuha ng Thesis adviser mo. The struggle has began and it will really hunt me for a year. Kaunting kembot nalang at matatapos ko na rin ito, I am aiming for a pH Degree. Wish me luck everyone and hopefully I can juggle my time very well. 

Love,
INANG

0 (mga) komento:

Post a Comment

About Me

My photo
iamyourlovelywriter is a science teacher who loves to read, write, surf the net and EAT. She also loves to travel and just write anything under the sun that fancy her. English is not her first language, she's a Bisaya by heart and loves to write romance novels in Tagalog. Her favorite part of her updates are her A/N or Author's Note. So, her blog is more on an elongated version of her a/n, p.s, and pps.
 

The House of Ink Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang