Sunday, June 16, 2019

Black Magic 5 - Write Love: 6 - Unknown Feelings6 – UNKNOWN FEELINGS
            Habang naghihintay sa mga costumers sa bakeshop ay hindi nagsayang ng oras si Jada, bitbit pa rin niya ang kanyang laptop at tinatapos ang nobelang kanyang sinusulat. Nagsimula siyang maging ganito kahapon, kapag nakatanga kasi siya ay bumabalik sa kanyang ala-ala ang naramdaman niya kay Hanz nang makita niya itong may kasama. Kung paano biglang tumaas ang kanyang emosyon at bumulusok paibaba kaya para hindi niya iyon maalala ay nagsusulat siya. May dalawang books din siyang kailangang i-revise ngunit sa halip na gawin iyon ay nagsimula siya from scratch. Ginamit lang niya ang pangalan ng hero at heroine niya at ang kanilang background tapos ay iniba na niya ang setting at ang kwento.
            “Ate Jada, may nagpapabigay po sa iyo.” Untag sa kanya ni Makisig. Gumagalaw pa rin sa ibabaw ng kanyang keyboards ang mga daliri pero nakatuon na sa bunsong kapatid ni Mayumi ang kanyang pansin. May hawak itong maliit na papel.
            “Ano iyan?”
            “Number po yata.” Nagdugtong ang kanyang kilay. “Nagustuhan ka po yata ng kalalabas na customer, tinawag niya ako sa labas para itanong kung may asawa ka na ate o boyfriend. Noong sinabi kong wala ay ibinigay niya sa akin ang kanyang number.”
            “Itapon mo.” Utos niya dito. It wasn’t the first time na lumapit sa kanya si Makisig para magbigay ng number ng kung sinong pontio pilato.            
            “Sayang naman ang mga numbers ate, i-tatago ko nalang in case magbabago ang isip mo.” Iningusan niya ang binatang kapatid ni Yumi. Kanina pa ito walang tigil sa pang-aasar sa kanya dahil sa dami ng mga numbers na kinokolekta nito sa kanya. Sinundan niya ng tingin ang binatilyo, may kinuha itong maliit na garapon at inilagay sa loob ang mga papel na may lamang numero.
            Tumunog ang windchime ng entrance ng shop. “Good morning, welcome to—Jasper!” bulalas niya nang makilala ang pumasok sa bakeshop. “Ano ang ginagawa mo dito?” tumayo siya upang salubungin ang bagong dating.
            “Nalaman ko na nandito ka kaya dito na ako pumunta.” Yumakap sa kanya ang lalaki. “Wow, you look very beautiful. I’m glad to see you with this look.” Hinampas niya sa braso ang brother-in-law.
            “Mas maganda pa rin si ate ‘no.” ngumisi ito sa kanyang sinabi.
            “You are beautiful, of course Ms. Universe si Janine sa puso ko. Lalo na ang magiging little princess namin.”
            Tinaasan niya ito ng kilay. “Little Princess? Paano kung lalaki?”
            “Well, a little prince.” Natawa siya sa sinabi nito. Napatitig siya sa lalaki. Ka-org niya si Jasper dati sa university at siya ang dahilan kung bakit nagkakilala ito at ang kanyang ate. Siya rin ang nanligaw sa kapatid niya para dito dahil masyado itong torpe. Malaki ang utang na loob nito sa kanya. Kahit sa organization nila ay parang kuya na rin niya ito, kapag nasa mood siyang makipag-amok ay kakausapin siya nito nang matiwasay hanggang sa kumalma siya. Jasper is a good guy, hindi siya mahihiyang irekomenda ito sa kanyang kapatid.
            “What are you doing here by the way?”
            Nagkibit-balikat siya. “Napakiusapan ako ni Yumi, ang namamahala dito na pumalit muna sa kanya dahil may aasikasuhin siya sa kanyang kasal. Kasama ko ang little brother ni Yumi, si Kisig.” Turo niya sa binatilyong abala sa paglagay ng papel na may numbers sa garapon. “Ikaw, anong ginagawa mo dito?”
            “Gusto sana kitang kausapin, tungkol sa offer ko sa iyo.” Pilit niyang inaalala ang sinasabi nitong offer and then it suddenly clicked.
            “Ah, iyon ba. Ano kasi---.”
            “I have a very good proposal to you Jada.” Tumaas ang kilay niya.
            “Proposal?”
            “Yes, this won’t jeopardize your job as a romance novelist.” Nag-isang linya ang kanyang mga labi.
            “Well… Jas, pwede bang pag-usapan natin iyan sa ibang oras? Pwede tonight, let’s have a dinner with ate. Gusto kong marinig ang offer mo.” Lumiwanag ang mukha nito sa kanyang sinabi. “I am still not giving you a yes as an answer, gusto ko lang marinig ang proposal mo.” Sunod-sunod itong tumango.
            “Tonight is great, sasabihin ko kay Janine na magdidinner tayo. And she will also love this look on you. Susunduin ka namin dito?”
            “Oh no, just message me the place at ako na ang pupunta kung saan tayo magkikita.” Aniya sa asawa ng kapatid. “May pupuntahan din kasi ako mamayang hapon.”
            “Sige, mabuti nalang at pinuntahan kita dito. Mauuna na ako may meeting pa rin ako.”
            “Ihatid na kita.” Inihatid niya ang brother-in-law sa kotse nitong nakaparada sa labas ng bakeshop.
            “Thank you, Jada.” Yumakap ito sa kanya. “Sana ay pumayag ka, wala na akong maisip na pwedeng humawak sa posisyon na iyon maliban sa iyo.”
            Tinapik niya ito sa likod at tumawa. “Baliw ka talaga, but still thank you for considering me. Alis na baka ma-late ka sa meeting mo.” Sumakay na ito ng kotse at tuluyan nang umalis. Bago pa siya pumasok sa bakeshop ay napansin niya ang mga kapitbahay niyang lalaki na nakatingin sa kanya.
            “What?” takang tanong niya sa mga ito. Mukhang galing sa paglalaro ng basketball ang mga ito at talagang huminto lang para makiusyuso. “Mga tsismoso talaga kayo. Isusumbong ko kayo kay Heart at kay Tatay Ben.” Mabilis namang umalis ang mga ito palayo sa shop, siya naman ay pumasok na.
            “Sino iyon ate?” salubong ni Kisig sa kanya.
            “Hmn?”
            “Iyong kausap mo.”
            Ngumisi siya. “Secret.” Nilagpasan niya ang binatilyo at bumalik sa harap ng laptop. Iniisip niya ang trabahong ini-offer sa kanya ni Jasper. Baka time na rin na magkaroon siya ng stable job, hindi naman sa napapagod siyang magsulat. Writing romance novels will forever her number one love but she can’t call it a job. Kapag nagkaroon siya ng stable job na may fix time baka makalimutan na rin niya ang kakaibang nararamdaman niya para kay Hanz dahil hindi na niya ito palaging makikita.
            I should take that job. Pinal na sabi niya.

            KATATAPOS lang na isulat ni Jada ang chapter seven ng kanyang ten chapters na nobela nang makaramdam siya ng uhaw. Tumayo siya at pumunta sa kusina, ang sabi kasi ni Yumi ay kumuha lang siya ng kahit anong pwedeng kainin at inumin kapag nagugutom na siya. May mga clubhouse sandwich sa refrigerator, kinuha niya iyon at inilagay sa mesa. Ayaw niyang kumain ng malamig na tinapay kaya ilalagay muna niya sa normal room temperature ang mga iyo. May mga bottled juice and softdrinks din doon, hindi siya mahilig sa softdrinks pero mahilig siya sa mga bottled juice at ice tea.
            “Okay na siguro ‘to.” Malamig pa rin ang tinapay pero asyado na siyang gutom para maghintay pa. Naubos na niya ang dalawa nang maisipan niyang muling bumalik sa labas sakto naman na lumabas si Makisig mula sa isang pintuan. Nakaayos na ito at parang may lakad.
            “Ate, tumawag ang classmate ko. May kailangan lang kaming tapusin na project babalik naman ako kaagad.” Mabilis niyang nalunok ang tinapay na hindi pa niya nangunguya.
            “Ako lang mag-isa dito? Paano kung may maghanap sa inyo-.”
            “Ay, may tinawagan na akong tumulong sa iyo dito Ate Jada. Ilang beses na rin siyang napilit ni nanay na magpart time dito kaya kahit papaano ay may alam na siya sa pasikot-sikot ng shop.”
            “Sino?” and as a cue ay bumukas ang entrance ng bakeshop at pumasok ang isang tao na ayaw muna sana niyang makita.
            “Hola!” Bati nito.
            “Kuya Hanz, bakit ikaw ang nandito? Nasaan si Kuya Genesis?” ang alam niya ay pinsan ni Yumi at Kisig si Genesis. Pero bakit nga nandito si Hanz?”
            “Busy si Genesis dahil kay Margareth, pinakiusapan niya akong magbantay sa shop.” Bumaling ito sa kanya, may sasabihin sana ito sa tingin niya ay babatiin siya ng lalaki pero biglang tumikom ang mga labi nito at napatanga sa kanya. She tilted her head wanting to know what happened to him dahil bigla itong na-speechless.
            “Sige kuya Hanz, tawagan mo lang si kuya Genesis kapag may kailangan kayo sa shop. Kailangan ko na kasing umalis para makabalik agad ako dito.” At hindi na nagpaalam sa kanya si Kisig dahil mabilis itong lumabas. Parang nagkaroon ng awkward moment sa pagitan nilang dalawa lalo pa at hindi siya nito nilulubayan ng tingin.
            Tumikhim siya. “Dito lang ako sa may table, tatayo rin ako kapag may costumers.” Ani niya dito. Naiilang din kasi siya sa lalaki. Narinig din niya ang pagtikhim nito at pumunta ito sa couch na kaharap ng inuupuan niya. Sa mga oras na iyon ay inihiling niya n asana ay nakabuhaghag ang kanyang buhok upang maitago ang kanyang mukha. Kahit kasi malayo na siya dito ay nakatitig lang si Hanz sa kanya.
            Nababaliw na yata ito. She’s not that pretty compared to his women. Mas maganda nga iyong bibbit nitong babae last night, baka sa isip nito ay sinasabi nitong pinipilit niya ang sarili niyang gumanda kahit hindi naman. Okay Jada, so much for pushing down yourself. Inis na sambit niya sa kanyang sarili.
            Ang mabuti pa ay magsusulat nalang ako. Itinuon niya ang buong pansin sa pagsusulat and luckily she managed to divert her attention from him to what she is doing. Kung hindi lang siguro nagring ang kanyang cellphone ay baka natapos na niya ang buong chapter. Kinuha niya ang phone at inipit iyon sa pagitan ng kanyang teynga at sa balikat.
            “Hello, Jasper?” nakita niya sa screen niya ang pangalan nito. “Yes, I know the place.” Itinawag nito sa kanya ang restaurant kung saan sila magkikita. Sinabi din nito na kasama na nito ang ate niya dahil napostpone ang meeting nito. “No worries--.” May narinig siyang munting kaguluhan sa kabilang linya at napangiti nang humalili ang boses ng kanyang kapatid. Sinabi nitong tanggapin na niya ang trabaho and before she can say a word ay nakuha na ni Jasper ang phone. “I’ll be there tonight don’t worry. It’s a date then. Bye.” Kinuha niya ang cellphone at inilagay sa mesa.
            “Ahh!” malakas siyang napatili nang paglingon niya ay nasa tabi na niya si Hanz. Napahawak siya sa kanyang dibdib dahil totoong nagulat siya sa biglaang pagsulpot nito. She can even hear her heart beating so fast and she doesn’t know how to calm it down. “Hanz, ano ba? Huwag ka ngang nanggugulat diyan.”
            “Sino iyon?” tinutukoy marahil nito ang kausap niya sa phone.
            “My b--.” Kumunot ang kanyang noo at tinaasan niya ito ng kilay. Hindi kasi niya nagustuhan ang tono ng boses nito. “You don’t have to know.”
            “You have a date.” Mukhang ang narinig lang nito ay ang huling sinabi niya.
            “Yes. Why?” walang malisyang tanong niya.
            “May date ka nga?”
            Tinaasan niya ito ng kilay. “What’s wrong with that?”
            “Hindi ba pinapabantayan ni Yumi ang bakeshop? Ayokong maiwang mag-isa dito mamaya.” Anito.
            “Hihintayin ko naman si Yumi na bumalik saka ako aalis.” Nag-isang linya ang mga labi nito. “What’s with you Hanz?” takang tanong niya. “I don’t like the tone of your voice.”
            Parang natauhan ito naisuklay sa buhok ang mga daliri, napakurap siya lalo pa at sobrang lapit nito sa kanya kaya kitang-kita niya kung gaano ka-gwapo ang lalaki.
            Stop it, Jada. Utos niya sa kanyang sarili.
            “I’m sorry.” Hingi nito ng paumanhin sa kanya. “Hindi lang naging maganda ang gising ko at naibunton ko sa iyo.”
            Tumayo siya upang harapin ang lalaki making their distance shorter. Agad niyang napansin na pasimpleng lumalayo sa kanya si Hanz. O, baka naman sa isip lang niya iyon. Bigla tuloy siyang nainis, hindi dito kundi sa sarili niya.
            “Hindi rin maganda ang gising ko pero hindi ko binunton sa ibang tao ang inis ko sa mundo. Pero kapag na-triggered mo ako makikita mo ang pagiging maldita ko Hanz. And since naiinis ako ngayon, huwag mo akong kakausapin at huwag mo akong lalapitan unless may kinalaman sa costumers.” Kinuha niya ang laptop at pumasok sa counter. Mas safe siya doon, ini-lock pa niya iyon para hindi ito makapasok kung maisipin man nito. Sumampa siya sa high chair na ginagamit ni Yumi kapag nakaupo ito sa harap ng cash register.
            Malakas siyang napabuntong-hininga at kinuha ang headset saka inilagay sa magkabilang teynga. Binuksan niya ang kanyang music application sa cellphone at nagplay ng song, ayaw niyang makarinig ng kahit ano at ayaw niyang madisturbo ni Hanz. Ayaw niyang makausap si Hanz at ayaw niyang mas lumala ang kakaibang nararamdaman niya dito. She needs to keep her heart safe from him. So much for some unknown emotions that she needs to dealt with.


           


<3 <3 <3
PHOTO CTTO
TBC

Enjoy reading babies!

Love,
Inang


0 (mga) komento:

Post a Comment

About Me

My photo
iamyourlovelywriter is a science teacher who loves to read, write, surf the net and EAT. She also loves to travel and just write anything under the sun that fancy her. English is not her first language, she's a Bisaya by heart and loves to write romance novels in Tagalog. Her favorite part of her updates are her A/N or Author's Note. So, her blog is more on an elongated version of her a/n, p.s, and pps.
 

The House of Ink Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang