Sunday, May 26, 2019

Black Magic 4- Pretty Love: 4- Blush on
4 – Blush on

"CHEF" untag ng assistant chef kay Roue.
"Yes?"
"Kanina ka pa nakangiti." Napahawak si Roue sa kanyang mukha.
"Am I?" ngumiti siya, he wouldn't hide it.
"Yes, kahapon ka pa nakangiti." Agad siyang bumalik sa restaurant pagkatapos nilang mag-usap ni Bless. "Mukhang may nangyaring maganda, I've never seen you all-smile since you hired me here."
Tumawa siya sa sinabi ng assistant. "Hindi nga, anong meron?"
"I met my fiancée." Kunot-noong tumingin ang kausap sa kanya.
"Fiancee?"
"A woman I am about to marry."
"I know what a fiancée is, hindi ko lang alam na meron ka palang ganoon. Wala akong naalalang nililigawan mo maliban sa mga kliyente natin.
"We were engaged eight years ago."
"And you've never introduced her to us." Gusto niyang mapakamot ng noo. Gusto niyang sabihin na hindi rin niya ito madalas na nakikita at nakakausap. And yesterday was the longest conversation they had.
"Soon."
"Is she pretty?"
Pretty? Pretty is an understatement, kahapon lang din niya ito natitigan ng husto. Yes, she looks like a freaking Barbie doll, Bless is a perfect epitome of Ms. Prim and Proper. The innocent look and the sweetness of her smile is really refreshing but there's something off. He never saw her frown or got mad, she's all smile and all. She's sugar and everything nice plus the spice.
"Secret."
"Gumaganoon ka na chef, hindi bagay sa iyo." Muli siyang tumawa sa sinabi nito.
"Zed."
"Yes, chef."
"I am planning of expanding."
"Expanding? Pang-limang branch?" tumango siya. "Saan naman?"
"Sa Seasonsville, I think I like it there."


"MILAGRO at nandito ka sa opisina." Untag nang chief editor ng Sugar Magazine. "Tinapos mo na ang lahat ng reviews?"
"I still have the new blush-ons from KR House."
"The new South Korean products?" tumango siya. "They are still new in the market, they are Sugar Magazine much for a good review." Sinulyapan niya ito at nagkibit-balikat lamang siya.
"They are still new so there's least expectation from these products, but I saw some youtube reviews about it. Iyong iba hiyang sa products pero marami din ang nagkakaroon ng breakouts lalo na sa kanilang foundation, as for the blushes, wala pa akong nahahanap."
"Sa next na release pa ng magazine ipa-publish ang reviews, Bless. Take your time."
"I need a good research for this product, you know me, I am perfectionist when it comes to work." Tumingin ito sa digital watch na nasa ibabaw ng kanyang mesa.
"It's lunch time, mag-break ka muna." Tinanguan niya ito. Pumasok na sa opisina si Milagros 'Miracle' Lagrosa, ang buong pangalan ng kanilang head chief. Ibinalik niya ang pansin sa binabasang research ng kanilang researchers tungkol sa previous product nila. Wala sana siyang balak na tumayo kung hindi lang kumakalam ang kanyang sikmura.
Ang isa sa dahilan kung bakit nandito siya sa opisina ay dahil naiinis siya sa lalaking kausap kahapon. She already told him na unbreakable na ang desisyon niya. Kung kailan niya nacancel na ang engagement ay saka naman ito nagpakita sa kanya.
"Stop thinking Bless, that will be the last time. Next year na uli kayo magkikita." Hanggang ngayon ay hindi pa siya kinakausap nang kapatid niya o kaya ay kino-contact ni Lois. Kilala niya ang kaibigan kapag may nangyaring hindi maganda dito ay agad siya nitong tinatawagan kahit na nasa Antartika pa ito at nakikiulayaw sa mga penguins. Speaking of which, baka hindi pa nga nito alam at hindi pa ito nakakauwi ng bansa. Alam din niya ang likaw ng sikmura ng kapatid niya, hindi siya nito pepestehin pero sigurado siyang ipsy-psychological torture siya nito. He's a psychiatrist after all.
Ipinikit niya ang mga mata at pina-ikot ang swivel chair hanggang sa mahilo siya, wala naman ang mga kasama dahil naglulunch pa kaya okay lang na mag-i-ikot.
"Aww." Natawa siya sa kanyang sarili habang napahawak sa kanyang ulo dahil sa nakaramdam siya ng hilo.
"You are prettier when you laugh." Malakas siyang napasinghap ng may marinig na boses sa kung saan.
"Roue." kinailangan niyang ikurap ang mga mata baka sakaling namamalikmata lang siya dahil imposibleng makarating sa opisina nila. Pero hindi ito nawala, nakatayo ang lalaki sa may pintuan wearing a simple v-neck shirt and a pair of jeans. He looks dashing, gusto tuloy niyang alamin kung may nakabukas ba na magazine sa tabi nito at basta nalang itong lumabas doon. Magic lang, uso naman iyan ngayon. With his long toned legs he made his way to her.
"Good noon."
"What are you doing here?" malumanay pa rin ang boses niya pero sa totoo ay sobrang nagulat siya sa pagsulpot nito sa kanyang harapan.
"Lunch."
"Huh?" tumabingi ang ngiti niya sa sagot nito.
"Its lunch time, I'm here to take you out for lunch." Umupo ito sa mesa niya habang nakatitig sa kanya. May habit yata ang lalaking titigan siya. "Come on Barbie doll, don't tell me you're not hungry."
"Barbie doll?" tinaasan niya ng kilay ang lalaki. Mas lalong lumapad ang ngiti nito habang nakatitig sa kanya. "Nakalimutan mo na agad ang pangalan ko kaya Barbie doll na ang tawag mo sa akin."
"Bless Sonia Lopez Carcueva." Natgilan siya sa pagsambit nito sa kanyang pangalan. She never knew her name can sound so sexy. "Gusto lang kitang tawaging Barbie doll because you look like one straight from the box." So, pwede rin niya itong tawaging sexy hunk dahil sexy hunk naman talaga ito straight from the magazine's center page. Natatawang inikot niya ang kanyang mga mata.
"I am quite busy-."
"Bless, are you out na for lunch- oh, you are with someone." Her chief editor eyed Roue from head to foot and without a word alam niya kung ano ang naglalaro sa utak nito. Pareho lang naman silang may makukulay na adjectives na pwedeng i-describe kay Roue. "Hi, handsome. I haven't seen you here before."
Umayos ng tayo ang lalaki at humarap sa kanyang editor-in-chief. "Good noon, ma'am. I'm Roue Endrina, I'm Bless' fiancé."
Nagpalipat-lipat ng tingin si Miracle sa kanya at sa lalaking kaharap. "Serious?" napakunot din ang noo ni Roue. "So, hindi imaginary ang fiancé mo Bless for the past eight years?"
Mapaklang tumawa siya habang inaayos ang mga gamit. "I told you I was engaged."
"Was?"
"Ex-fiance ang gustong sabihin ni Roue, Maam Mira. We already agreed to cancel the engagement."
"You cancelled it but I didn't." mas lalong naging intense ang paglipat-lipat ng tingin ni Mira sa kanilang dalawa. "And you are still my fiancée." Medyo makulit din ang isang ito.
"Ang mabuti pa ay maglunch na kayo at mag-usap kayo ng maayos." Ngumiti it okay Roue. "You can have her until afternoon, she's not really busy dahil tapos na siya sa task niya for this week."
"Mira-."
"Go on, Bless." Ito na mismo ang kumuha ng bag niya at sa halip na ibigay sa kanya ay kay Roue nito iyon ibinigay. "Hold this, she can't live without her bag. Nandito ang lahat ng kayamanan niya."
"Hey, that's bagnapping!" malakas na tumawa lang si Mira at itinulak silang dalawa ni Roue palabas ng office. Bago makalabas ay may ibinulong pa ito sa kanya na naging dahilan kung bakit namula ang kanyang mukha.
"Are you okay Bless? Namumula ka." Pansin ni Roue sa kanya.
"I am fine." Iniwas niya ang mukha mula rito. "Baka sa blush-on ito na ginamit ko, I am reviewing one. Hindi lang halata sa loob dahil medyo dim ang ilaw." Liar!
Mabuti nalang at hindi na ito nagsalita pa, she's really happy that he's not into cosmetics kaya alam niyang wala itong alam sa pinagsasabi niya. At hindi rin nito malalaman kung naglagay ba siya ng blush-on o hindi.
Nang makalabas na ay bumaling siya kay Roue. "Roue, may I have my bag? I can really carry it."
"Dala mo ba ang buong bahay mo dito sa bag mo? This is quite heavy."
"Some important things lang." aniya dito. Nahimasmasan na siya sa binulong ni Mira sa kanya. "Akin na."
"I'll carry this, fiancé duties." Hindi niya napigilang tingnan ang lalaki dahil sa sinabi nito. She is about to say something when he slips his arm around her waist and pulled her closer to his body. "Fiance duties again." Napaawang ang kanyang mga labi sa ginawa nito. Huminto ito sandali at sa isang iglap lang ay natagpuan niya ang mga labi nito na nakadikit sa kanyang mga labi. Saglit lang iyon pero parang nagka-tsunami ang buong katawan niya sa ginawa nito. "Soft and sweet, fiancé duties."
She saw how his lips quirk into a smile. "Are you sure you are okay? Pulang-pula ang mukha mo." Agad niyang iniwas ang mukha mula rito. He is playing her! She hates it! She really hates him, alam nitong hindi dahil sa blush-on ang pamumula ng kanyang mukha!


<3 <3 <3
Note: Photo credits to the owner.
TBC

0 (mga) komento:

Post a Comment

About Me

My photo
iamyourlovelywriter is a science teacher who loves to read, write, surf the net and EAT. She also loves to travel and just write anything under the sun that fancy her. English is not her first language, she's a Bisaya by heart and loves to write romance novels in Tagalog. Her favorite part of her updates are her A/N or Author's Note. So, her blog is more on an elongated version of her a/n, p.s, and pps.
 

The House of Ink Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang