Sunday, May 26, 2019

Black Magic 4- Pretty Love: 3- Lip Pencil

3 – LIP PENCIL
ABALA si Bless sa pagsusulat ng reviews tungkol sa lipstick na na-try niya noong isang araw. Nasa coffee shop siya sa loob ng kanilang subdivision, paboritong tambayan niya iyon lalo pa at malakas ang wifi, masarap ang coffee, malakas ang Aircon at kaibigan niya ang may-ari. She's engrossed with whatever she and didn't notice someone approaching her.
Natigil siya sa pagsusulat nang may marinig na malakas na tumikhim at napilitan siyang tumingala. Kahit na naka-upo siya ay hindi maikakailang matangkad ang lalaki, sa tingin niya ay ka-edad lang ito ng kanyang kuya Blast. Maitim ang medyo kulot nitong buhok, a set of dark deep eyes, thick bushy eyebrows, the romanish nose shape, the full-lips... what the heck! Mukhang engrossed na nga yata siya sa kanyang sinusulat at nadadala na niya sa pagdedescribe sa lalaking kaharap.
Ngumiti siya dito. "Yes?" bago ito sa kanyang mga mata but he is oddly familiar. Kapitbahay ba niya ito? "How can I help you?"
Umupo ang lalaki sa silya kaharap ng kanyang upuan. Mataman siya nitong tinitigan waring ipinaalala sa kanyang kung sino ito at kung saan sila nagkita.
"Are you new here?" magiliw pa rin niyang tanong. Wala sa personality niya ang maging rude lalo na sa taong bagong kakilala.
"It kinda hurt Bless, you can't recognized me." Madramang ani nito.
Nakangiti pa rin siya at pilit na inaalala ang mukha nito. She had seen him somewhere. Tinitigan niyang muli ang mukha ng kaharap.
"I think I've seen you--." Malakas siyang napasinghap ng marealized kung sino ang kanyang kaharap. She was actually expecting to see him one of these days pero hindi niya akalain na ganito kaaga. She was expecting it because she really wanted him to say thanks to her dahil kung hindi dahil sa kanya ay hindi ito makakaalis sa engagement nilang dalawa. She gave the guy a very sweet smile wishing na sana ay langgamin ito at maubos kaagad ito ng mga iyon. "Roue!"
"Finally, you remembered me."
Itinigil niya ang pagtipa sa kanyang laptop at hinarap ang dating fiancé. It's really good to see him, hindi niya ito agad nakilala dahil nag-iba ang hitsura nito. Mas lalo itong gumwapo and she won't lie about that.
"Sorry, it has been five years since we saw each other." Bahagyang tumabingi ang ngiti ng lalaki ng ipaalala niya ang huling taon na nagkita sila, it was a sarcastic remarks though. Yes, five years ago. Noong namatay ang lolo nito dahil kailangan niyang pumunta, they were together for approximately ten minutes tapos ay bigla nalang itong nawala. That was the last time their paths crossed. "Medyo malaki na ang pinagbago ng hitsura mo."
"And you haven't changed."
Idinikit niya ang palad sa kanyang pisngi at napangiti rito. "Really? That's good. I intend to look like this even after fifty years." That was a joke. "Thanks for the compliment." Pinasadahan siya nito ng tingin, she is wearing a sleeveless floral dress. Maiksi lang iyon but she still looks decent and sexy at the same time. Kapag nasa village lang siya ay hindi siya nag-hi-high heels, naka-white KED sneakers lang siya to match her yellow pastel dress. Her hair was neatly braided too.
"I am actually expecting you."
Kumunot ang noo ng lalaki. "Expecting me?"
"Yes, I guess nalaman mo na ang tungkol sa engagement right?" wala siyang nabasang reaksyon sa mukha nito pero alam niyang alam na nito. "Dahil kung hindi mo alam imposible namang makikipagkita ka sa akin." She thinks that hits a nerve dahil mas lalo itong tumahimik gusto niyang ngumisi ng malaki. "Are you mad at me?"
"Mad?"
"Yes, because I cancelled it. I mean, naunahan kita sa pagcancel ng -."
"You cancelled without consulting me first." Medyo matigas na ang boses nito. Mukhang nakabawi na ito sa kung anumang iniisip nito.
"Why? Does it really matter? Mukhang hindi naman kita kailangan pang hanapin para sa plano ko, sa una palang alam naman natin na hindi na magwo-work ang engagement." She is still smiling pero hindi na iyon totoong ngiti. It was more on a business smile.
"Paano mo nasabi?"
"Eight years, Roue dear. We were engaged for eight long years and we've only met four times. How about that?" natahimik na naman ito. "We won't work out, it's so obvious. Para lang iyong 1 plus 1 equals 2. You and me cannot be."
"You are really pretty sure about that, huh." Sa tingin niya ay may something sa kausap niya. She's good in reading people.
"Hundred percent and you don't like me."
"You are jumping into conclusion sweetie." Tumayo ito, naglakad at huminto sa tapat niya. He pressed his palm on top of her table and lower his head to matches hers. Ilang dangkal nalang ang layo ng kanilang mga mukha. "Paano mo naman nasabi na hindi nga kita gusto?" mukhang mas gwapo ito sa malapitan. May pores ba ito? Mukha ding mabango- come on Bless, ex-fiance mo iyan.
Nagkibit-balikat siya. "Maybe because I never felt it. Paano ko malalaman na gusto mo ako kung hindi tayo nagkikita at hindi tayo nagkakausap? I think you are deliberately running away from me." Tumayo ng tuwid ang lalaki.
"Iyan ba ang dahilan kung bakit umatras ka sa engagement? Dahil wala akong oras na makausap o kaya naman ay makita ka?" nagtagis ang bagang nito. "You know I am busy-." Itinaas niya ang palad upang patigilin ito at mahina siyang tumawa.
"Seriously Roue, you don't have to explain. There is no need for you to explain that it wouldn't really matter now. And I think mas mabuting bumalik ka muna sa upuan mo or else aalis ako sa harapan mo at hindi na ako makikinig sa anumang sasabihin mo." Nagtataka talaga siya ditto at kung bakit galit ito sa kanya samantalang siya na nga ang gumawa ng paraan para mawala ang koneksyon nilang dalawa.
Bumalik na ang binata sa upuan nito. Kumalma na yata ito dahil mariin na naman siya nitong tinitigan and this time hindi na naging maganda ang pakiramdam niya sa mga titig ng lalaki. Naaasiwa siya.
"Look dear." Panimula niya. "I don't really get it, dapat maging happy ka dahil hindi na tayo engaged. It was a petty agreement in the first place and very Neanderthal. Wala ng fix marriages sa panahon ngayon and I refused to conform to our parents' agreement."
"Then, why did you agree eight years ago?"
"Because I thought it wasn't serious but lately hindi na nagiging maganda ang pakiramdam ko. I heard my mom and ninang talking about wedding already so I thought mukhang hindi na talaga joke ang tungkol sa atin. And my father, my brothers and even your father, binabakuran nila ang lahat ng manliligaw ko. Come on, I am twenty-eight already and to note I am not ugly so bakit hanggang ngayon ay hindi pa ako nagkakaboyfriend? The last time I entertained suitors was ten years ago at bini-brainwashed ako ni mommy and ni tita kaya hindi ko sinasagot ang mga nanligaw sa akin. See, our engagement is trapping me to be happy. That eight years of engagement, I never felt it so I am ending it."
Malakas na bumuntong-hininga ang lalaki. Gusto niya itong sibatin ng lip pencil dahil mukhang makikipag-away pa ito sa kanya.
"I am not ending it."
"Go—what?"
"Ayokong i-cancel ang engagement natin, I want to be engaged to you still." Gusto niyang mapakunot ng noo. Gusto niyang sigawan ang lalaki, gusto niyang suntukin ito at sabunutan pero ngumiti lang siya.
"Today is the longest conversation that we had since eight years ago." Totoo iyon. "When I opted to see you today I had this full intension of ending the engagement too but I changed my mind." Naguluhan siya sa sinabi nito dahil biglang nagbago ang hitsura ng lalaki. Ngumiti ito sa kanya and that gives her shivers, he is creepy! "You are nice and sweet, madali ka ring kausap."
"Hmmnn." Sagot lang niya.
"I think I am starting to like you, the engagement is still on."
Mas lalong tumamis ang kanyang ngiti, she is actually matching his smile.
"I would like to correct your dear, yes, I am sweet and really nice. Pero hindi ako madaling kausap."
"Hmmn?"
"The engagement was cancelled and that's final."


<3 <3 <3
Note: Photo credits to the owner.
TBC

0 (mga) komento:

Post a Comment

About Me

My photo
iamyourlovelywriter is a science teacher who loves to read, write, surf the net and EAT. She also loves to travel and just write anything under the sun that fancy her. English is not her first language, she's a Bisaya by heart and loves to write romance novels in Tagalog. Her favorite part of her updates are her A/N or Author's Note. So, her blog is more on an elongated version of her a/n, p.s, and pps.
 

The House of Ink Template by Ipietoon Cute Blog Design and Bukit Gambang